Poszukiwana fraza: PL. Sortowanie: malejąco.
 1. PL_1032_1_72 Obrzędy i zwyczaje zapustne. Materiały związane z obrzędami zapustnymi i ostatkami, dot. regionu łódzkiego, Łowicza. Załączony szkic artykułu dot. ostatków pt. „Ostatkowi komedianci”.
 2. PL_1032_1_37 Badania terenowe. Tomaszów Mazowiecki.
 3. PL_1032_1_36 Badania terenowe. Powiat sieradzki, cz. 2.
 4. PL_1032_1_103 Materiały etnograficzne ze zbiorów J.P. Dekowskiego. Materiały etnograficzne ze zbiorów J.P. Dekowskiego. wycinanki, wzory pisanek (głownie pow. opoczyński), dewocjonalia (wizerunki świętych), obwoluty na opłatki bożonarodzeniowe 1939-1969. Zał. pismo A.D. Krawczyński do J.P. Dekowskiego z 1971.
 5. PL_1032_1_102 Stroje ludowe - fotografie elementów strojów. Fotografie elementów strojów i osób ubranych w strojach ludowych. Rozmiary różne, 22 x 15 i mniej. Najstarsza fot. z 1901 r.
 6. PL_1032_1_101 Stroje ludowe - wzorniki kolorów. Wzorniki kolorów strojów ludowych, głównie do tkanin wełnianych (wzory pasiaków). Rysunek, kredka.
 7. PL_1032_1_098 Stroje ludowe - próbki tkanin. Próbki tkanin, przede wszystkim wełniaki, tkaniny samodziałowe. [owinięte w papier bezkwasowy] (głownie przytwierdzone do stron formatu A4).
 8. PL_1032_1_098 Stroje ludowe - próbki tkanin. Próbki tkanin, przede wszystkim wełniaki, tkaniny samodziałowe. [owinięte w papier bezkwasowy] (głownie przytwierdzone do stron formatu A4).
 9. PL_1032_1_098 Stroje ludowe - próbki tkanin. Próbki tkanin, przede wszystkim wełniaki, tkaniny samodziałowe. [owinięte w papier bezkwasowy] (głownie przytwierdzone do stron formatu A4).
 10. PL_1032_1_097 Stroje ludowe - próbki tkanin. Próbki tkanin, przede wszystkim wełniaki, tkaniny samodziałowe. [owinięte w papier bezkwasowy] (głownie przytwierdzone do stron formatu A4).
 11. PL_1032_1_096 Stroje ludowe - próbki tkanin. Próbki tkanin elementów stroju: koronki, bandaże do czepców, próbki haftów , fragmenty czepców, fragmenty mankietów do koszuli Tkanina, koronka, różne rozmiary.
 12. PL_1032_1_095 Stroje ludowe - wykroje i wzory. Materiały dot. strojów ludowych. Szkice i wykroje strojów: strój kobiecy, strój męski, nakrycie głowy, obuwie. Elementy zdobnicze stroju ludowego, wzory haftów i koronek.
 13. PL_1032_1_094 Stroje ludowe - notatki różne.Notatki różne dot. stroju ludowego. Różne regiony, m.in.: częstchowski, brzeziński, rawski, radomszczański, kaliski, łaski, łęczycki itd.
 14. PL_1032_1_093 Stroje ludowe - materiały wg regionów. Materiały warsztatowe dot. stroju powiatów: piotrkowskiego , wieluńskiego , łaskiego, sieradzki. Zał. notatki dot. strojów ludowych pow. rawskiego z lat 1948-1949; notatki dot. tkanin opoczyńskich z 1950 r.
 15. PL_1032_1_092 Stroje ludowe - fiszki. Materiały warsztatowe w formie fiszek dot stroju: częstochowskiego, brzezińskiego , kaliskiego, łaskiego, łęczyckiego, radomszczańskiego, rawskiego, wieluńskiego Oraz notatki ogólne dot. elementów stroju kobiecego, męskiego.
 16. PL_1032_1_091 Mała architektura sakralna. Mała architektura sakralna – rysunki i szkice. Zał. odwzorowania obrazu z kościoła oo. Dominikanów w Gidlach, pow. radomszczański (autor obrazów A. Mach).
 17. PL_1032_1_090 Budownictwo ludowe. Szkice i rysunki dot. budynków i budownictwa ludowego (zagrody, domy, chaty, dworki; przekroje tychże); pow. łowicki, pow. opoczyński, pow. skierniewicki, pow. rawski. Zał. rysunek budynku nad wodą, Julisiń, 1814 r., wykonane piórkiem.
 18. PL_1032_1_089 Notatki osobiste Notatki o charakterze osobistym: zapiski o charakterze osobistym J.P. Dekowskiego z lat 1939-1946 - lgitymacje, fotografia, karty wstępów, umowy wydawnicze, zaświadczenia – notatki dot. historii rodziny Dekowskich i pochodzenia nazwiska – wspomnien.
 19. PL_1032_1_088 Materiały statystyczne Materiały warsztatowe, głównie z wyliczeniami statystycznymi odnoszącymi się do badań terenowych. Zał. statystyka J.P. Dekowskiego dot. pomiarów temperatury w 1941 r.
 20. PL_1032_1_087 Materiały warsztatowe - różne. Materiały warsztatowe różne, głównie wypisy z archiwów, gazet i notatki różne o nieustalonej proweniencji dot. różnych miejscowości. Rękopis, brulion, 15 x 10 i mniej i więcej (niektóre str. w złożeniu).
 21. PL_1032_1_086 Materiały warsztatowe - notatki Materiały warsztatowe: 3 bruliony z notatkami różnymi, głównie wypisów z archiwów, gazet i wyciągi z badań terenowych, 5 notatników z notatkami o charakterze osobistym (różne: l. 30., 40. I później), 8 notatników z notatkami dot. badań terenowych.
 22. PL_1032_1_085 Wycinki prasowe - różne. Wycinki wklejone do zeszytu: zeszyt nr 1 – artykuły prasowe J. P. Dekowskiego z lat 1959 i 1960 opublikowane w „Ziemi Łęczyckiej”, zeszyt formatu A4, zeszyt 2 – artykuły o tematyce folklorystycznej, wycinki prasowe z lat. 50.i60., zeszyt formatu A4.
 23. PL_1032_1_084 Wycinki prasowe z lat 1980-1985. Wycinki prasowe z lat: 1980-1985 oraz bez daty. Różne wymiary, różne tytuły.
 24. PL_1032_1_083 Wycinki prasowe z lat 1954-1978. Wycinki prasowe z lat: 1954, 1957-1965, 1967-1978, w kolejności rosnącej. Różne wymiary, różne tytuły.
 25. PL_1032_1_082 Notatki i opracowania bibliograficzne Notatki i opracowania bibliograficzne – różne: Notatki bibliograficzne – różne powiaty woj. łódzkiego, notatki bibliograficzne z lat 1961-1964, bibliografia dot. stroju ludowego, 1973 (wycinki i karteczki w kopercie), bibliografia dot. zi.
 26. PL_1032_1_081 Notatki i opracowania bibliograficzne dot. pożywienia chłopów Notatki i opracowania bibliograficzne dot. pożywienia chłopów: notatki bibliograficzne – różne wypisy, luźne karty, wycinki przyklejane do kart, notatki do bibliografii o pożywieniu, Bibliografia do pożywienia – układ alfabetyczny (od str. 2).
 27. PL_1032_1_080 Rzemiosło i hodowla zwierząt Materiały warsztatowe związane z gospodarką rolną i hodowlą zwierząt: notatki dotyczące rzemiosła ludowego i przedmiotów gospodarczych (wyroby w drewnie, garncarstwo, garbarstwo, krawiectwo, stolarstwo, skrzynie malowane, zabawki drewniane) Zał.: ob
 28. PL_1032_1_079 Wiedza i zajęcia ludu związane z lasem. Materiały dot. łąk, lasów, zwierząt. Wywiady nt. wyrębu lasów oraz kurzeia węgla. Zał. kwestionariusz dot. wywiadu. Notatki do artykułu "Znaczenie terenow nadrzeczych w Łęczyckim.
 29. PL_1032_1_078 Wierzenia i obrzędowość wiejska. Materiały warsztatowe dot. obyczajowości wiejskiej. Część: A – mat. dot. wierzeń i magii ludowej , B – zwyczaje i obrzędowość młodzieży wiejskiej Zał. notatki dot. kapel i zabaw ludowych.
 30. PL_1032_1_077 Opowieści ludowe - materiały warsztatowe, wypisy. Opowieści ludowe, materiały warsztatowe i wypisy. Cz.: A – relacje różnych osób: Chachuła Stefania, Gonera Józef i Bednarczyk Stanisław (wypisy z badań terenowych, r. 1961) , Krajewski Józef („Król pastuchów albo pastuchowe święto. Opis zaginio"
 31. PL_1032_1_076 Obrzędy zapustne, ostatki Materiały związane z obrzędami zapustnymi i ostatkami, dot. regionu łódzkiego, Łowicza. Załączony szkic artykułu dot. ostatków pt. „Ostatkowi komedianci”.
 32. PL_1032_1_075 Obrzędowość, zwyczaje, wierzenia - materiały warsztatowe Materiały warsztatowe dot. wierzeń i zwyczajów ludowych. Części: A - notatki dotyczące obrzędowości dorocznej, B - materiały dot. obrzędów rolniczych i obrzędów związanych z pogrzebem i zmarłymi, chrztem , C - Materiał i wypisy dot. poszczególnych zwy.
 33. PL_1032_1_074 Wypisy z archiwów, literatury, prasy, zbiorów muzealnych. Notatki i wypisy z archiwów, literatury, prasy, zbiorów muzealnych. Różne miejscowości i tytuły.
 34. PL_1032_1_073 Wypisy z archiwów oraz ksiąg kościelnych Odpisy z ksiąg kościelnych: Tomaszowa Mazowieckiego, Grocholic, dot. wsi Kraśnica, parafia Dąbrowa. Wypisy z archiwów w: Częstochowie, Końskich , Krakowie, Łaznowie, Łowiczu (wypisy dot. alimentów), Radomsku, Tomaszów.
 35. PL_1032_1_072 Wesele - materiały warsztatowe i wypisy. Materiały warsztatowe i wypisy dot.: wesel w Kozienicach, wesela kutnowskiego, wesela łęczyckiego, obrzędy weselne na terenie wolborskiego, oraz luźne materiały dotyczące zwyczajów weselnych.
 36. PL_1032_1_071 Wesele - materiały warsztatowe, hasła różne. Materiały warsztatowe dot. obrzędowości weselnej w układzie alfabetycznym. Do części materiałów brak odniesienia alfabetycznego (tzn. różne hasła).
 37. PL_1032_1_070 Wesele - materiały warsztatowe Materiały warsztatowe w układzie alfabetycznym dot. obrzędów weselnych wieluńskich i ogólnie wesel (różne hasła).
 38. PL_1032_1_069 Wesele - odpowiedzi na kwestionariusze Opis wesel w odpowiedzi na kwestionariusze w autografach osób: Burzyński Henryk, Opis wesela łowickiego, Graszka Józefa, Wesele czatolińskie, Groncik Maria, Dawne zwyczaje w Lipcach, Hanke Z., Weselna oracja zaprosinowa, Łanowski Anton.
 39. PL_1032_1_068 Scenariusze audycji, wystaw i filmów oświatowych. Scenariusze audycji, wystaw i filmów oświatowych: scenariusz do widowiska regionalnego „Chęć ożenku w Rajowie”, b.d., „Pieśń ludowa naszych okolic”, audycja radiowa, b.d., scenariusz pokonkursowej wystawy p.t.: „Opoczyńskie hafty i koronki”.
 40. PL_1032_1_067 Biogramy, artykuły i notatki biograficzne Biogramy w opracowaniu J.P. Dekowskiego następujących osób: (L – W) , Lissowski Leon (ur.1869), Maurer Kazimierz, gawędziarz ludowy, Misińska Maria (ur. 1908), Morsztynkiewicz Jan (1863-1917), Muznerowski Stanisław, ksiądz, (zm. 1925).
 41. PL_1032_1_066 Biogramy, artykuły i notatki biograficzne Biogramy w opracowaniu J.P. Dekowskiego następujących osób: (B – K) , Bentkowski Władysław, Cabała Jan (1895-1954), Czernik Stanisław, poeta, zał. fotografia, Czerwiński Stanisław, stolarz, zał. fotografie i rysunki techniczne, Glinka- J.
 42. PL_1032_1_065 Kwestionariusze i ankiety do badań terenowych. Kwestionariusze i ankiety do badań terenowych dot.: lasy, rośliny, zwierzęta , ludowy obyczaj towarzyski , młodzież , obrzędy doroczne, pasterstwo nizinne, pożywienie , prace rolne, wesele, wierzenia i magia , Puszcza Kozienicka.
 43. PL_1032_1_064 Odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze Odpowiedzi na ankiety, wg nazwisk autorów, w porządku alfabetycznym: 16 Krajowa Drużyna Skautów im. Al. Janowskiego w Tomaszowie Maz. Bieńkówna Genowefa, Bilecki Jerzy, Bińczyk Władysława , Bugarewicz Maria i Stanisław itp. (sprawdź in
 44. PL_1032_1_063 Ankiety Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Ankiety Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Odpowiedzi na ankiety, badania terenowe w powiatach: - brzeziński (sierpień 1963), Częstochowa (sierpień 1961), Kłobuck (czerwiec 1960), Kutno (czerwic 1964, maj 1965), sieradzki.
 45. PL_1032_1_062 Ankiety Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Ankiety Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Odpowiedzi na ankiety, różne powiaty, badania terenowe przeprowadzane w latach 1956–1969. Ankiety ułożone według własnej numeracji (nie ma wszystkich numerów), od nru 53 do nru 1344.
 46. PL_1032_1_061 Muzykanci. Materiały warsztatowe. Materiały warsztatowe dotyczące muzykantów, muzykantów z łęczyckiego. Zał. zeszyt z zagadkami ludowymi.
 47. PL_1032_1_060 Pieśni i tańce obrzędowe Pieśni ludowe, zapis nutowy z tekstami, rękopis, nieoznaczona lokalizacja. Pieśni i tańce weselne z zapisem nutowym z terenów powiatów: Bełchatowa, Chojne - pow. sieradzki, Chociw – pow. rawski, Puszcza Kozienicka, Limanowa, Łódź-Pajęczno-Bełchatów.
 48. PL_1032_1_059 "Tańce obrzędowe sieradzkie" Tańce obrzędowe sieradzkie” - rękopis pracy, zał. niepełny tekst artykułu dot. wesel.
 49. PL_1032_1_058 Pieśni i wiersze Pieśni autorstwa: Baranowska Helena, Hanert Stanisława, Hanut Stanisław, Ignaciak Maria, Kasprowicz Ryszard, Kazimierczak Maria, Korsztyl Genowefa („Wesele w Starzycach”), Soszyńska Irena, Staręga Maria, Rosiak Tadeusz, Zimna Bronisława. Wiersze osób: Dos
 50. PL_1032_1_057 Ilustracje do pożywienia Ilustracje (sprzęty domowe) dotyczące pożywienia. Różne formaty i formy wykonania.
 51. PL_1032_1_056 Hasła dotyczące pożywienia. Układ alfabetyczny Hasła do pożywienia w układzie alfabetycznym – różne dziedziny, litery P – Z (P-R i S-Z).
 52. PL_1032_1_055 Hasła dotyczące pożywienia. Układ alfabetyczny Hasła do pożywienia w układzie alfabetycznym – różne dziedziny, litery A – O (A-J i K-O).
 53. PL_1032_1_054 Hasła dotyczące pożywienia. Układ przedmiotowy Hasła do pożywienia w układzie przedmiotowym: pieczywo, rośliny, zupy.
 54. PL_1032_1_053 Hasła dotyczące pożywienia. Układ przedmiotowy Hasła do pożywienia w układzie przedmiotowym: dot. pożywienia obrzędowości dorocznej, pożywienie świąteczne, rodzaje posiłków, nabiał.
 55. PL_1032_1_052 Hasła dotyczące pożywienia. Układ przedmiotowy Hasła do pożywienia w układzie przedmiotowym: alkohole, czynności związane z przygotowaniem pożywienia, grzyby, kasze, kluski, mięso, mąki, ryby, polewki, potrawy różne.
 56. PL_1032_1_051 Materiały warsztatowe dotyczące pożywienia Materiały warsztatowe dotyczące pożywienia, m.in.: naczynia do gotowania i jedzenia, pożywienie pow. kutnowskiego i łowickiego, wywiady dotyczące pożywienia, notatki, różne materiały warsztatowe do haseł.
 57. PL_1032_1_050 Materiały warsztatowe dotyczące pożywienia Materiały warsztatowe dotyczące pożywienia i haseł, m.in.: grzyby (zał. atlas), ryby, ptaki, owady, zwierzęta, rośliny jadalne dziko rosnące, szczodroki, chleb, notatki różne.
 58. PL_1032_1_049 Encyklopedia pożywienia. Hasła: N-Z Encyklopedia pożywienia. Hasła w układzie alfabetycznym, litery N-Z.
 59. PL_1032_1_048 Encyklopedia pożywienia. Hasła: A-M Encyklopedia pożywienia. Hasła w układzie alfabetycznym, litery A-M.
 60. PL_1032_1_047 Encyklopedia pożywienia. Encyklopedia pożywienia. Wstęp. Pożywienie chłopskie, zał. indeks. Materiały do charakterystyki pożywienia łowickiego. Hasła do encyklopedii (poprawione). Indeksy do pożywienia.
 61. PL_1032_1_046 Pożywienie. Materiały do druku Pożywienie. Materiały do druku: Wstęp. Produkty spożywcze. Rozdział II: Szczegółowy przegląd pożywienia
 62. PL_1032_1_045 Badania terenowe. Badania terenowe z różnych powiatów. c.d.
 63. PL_1032_1_044 Badania terenowe Badania terenowe z różnych powiatów.
 64. PL_1032_1_043 Badania terenowe. Powiat wieluński.
 65. PL_1032_1_042 Badania terenowe. Powiat tomaszowski.
 66. PL_1032_1_041 Badania terenowe. Tomaszów Mazowiecki.
 67. PL_1032_1_040 Badania terenowe. Powiat sieradzki, cz. 2.
 68. PL_1032_1_039 Badania terenowe. Powiat sieradzki, cz. 1. – wieś Klonowa.
 69. PL_1032_1_038 Badania terenowe. Powiat rawski, cz. 2.
 70. PL_1032_1_037 Badania terenowe. Powiat rawski, cz.1.
 71. PL_1032_1_036 Badania terenowe. Powiat radomszczański.
 72. PL_1032_1_035 Badania terenowe. Powiat piotrkowski.
 73. PL_1032_1_034 Badania terenowe Powiat opoczyński - badania terenowe dot. Sitowej i Staszowej Woli (5 zeszytów/brulionów), rękopis, 21 x 15.
 74. PL_1032_1_034 Badania terenowe. Powiat opoczyński - badania terenowe dot. Sitowej i Staszowej Woli (5 zeszytów/brulionów), rękopis, 21 x 15.
 75. PL_1032_1_032 Badania terenowe Powiat kutnowski - badania etnograficzne.
 76. PL_1032_1_031 Badania terenowe Powiat kozienicki.
 77. PL_1032_1_030 Badania terenowe Badania terenowe w powiecie brzezińskim, odpowiedzi na ankiety, Socha Szczepan: Zapiski do powiatu brzezińskiego.
 78. PL_1032_1_029 Badania terenowe Powiat brzeziński.
 79. PL_1032_1_028 Prace własne członków Kół Miłośników Folkloru Prace własne członków Kół Miłośników Folkloru (różne osoby i miejscowości, piosenki, wiersze itp.)
 80. PL_1032_1_027 Konkursy folklorystyczne (różne) Konkursy folklorystyczne (różne miejscowości).
 81. PL_1032_1_026 Muzea Materiały dot. Muzeum Regionalnego w Opocznie, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum w Oporowie, Muzeum Regionalne w Radomsku, Muzeum w Tomaszowie Mazowiekcim, Muzeum w Pabianicach, Muzeum Ziemi Rawskiej, Muzeum w Sieradzu.
 82. PL_1032_1_025 Koło Miłośników Folkloru Robotniczej Łodzi Koło Miłośników Folkloru Robotniczej Łodzi (sprawozdania, plany pracy, programy spotkań, materiały różne).
 83. PL_1032_1_024 Koła Miłośników Folkloru (Kalisz, Opoczno) Koło Miłośników Folkloru Miasta Kalisza. Odpowiedzi na ankiety dot. Kalisza. Koło Miłośników Folkloru Regionu opoczyńskiego. Koło Turystyczno-Krajoznawcze przy Technikum Ekonomicznym w Piotrkowie (Sprawozdania, listy członków, programy spotkań, plany prac).
 84. PL_1032_1_023 Konkurs folklorystyczny (Sieradz) Konkurs Folklorystyczny. Opisy zwyczajów i obrzędów (sieradzkie).
 85. PL_1032_1_022 Koło Miłośników Folkloru Miasta Kalisza Towarzystwo Miłośników Kalisza. Koło Miłośników Folkloru Miasta Kalisza. Prace konkursowe członków Koła z lat 1979-1987 (wspomnienia, odpowiedzi na ankiety, piosenki regionalne).
 86. PL_1032_1_021 Konkurs Folkloru Robotniczego Łodzi Materiały konkursowe,opisy,wspomnienia.
 87. PL_1032_1_020 Prace obce Artykuły referaty, szkice, recenzje różnych autorów.
 88. PL_1032_1_019 Artykuły własne J.P.Dekowskiego. Cz. 9.Artykuły, referaty, szkice projektowanych prac w porządku alfabetycznym. Cz.1. Nry 63-65.
 89. PL_1032_1_018 Artykuły własne J.P.Dekowskiego. Cz. 8.Artykuły, referaty, szkice projektowanych prac w porządku alfabetycznym. Cz.1. Nry 57-62.
 90. PL_1032_1_017 Artykuły własne J.P.Dekowskiego. Cz. 7.Artykuły, referaty, szkice projektowanych prac w porządku alfabetycznym. Cz.1. Nry 51-56.
 91. PL_1032_1_016 Artykuły własne J.P.Dekowskiego. Cz. 6.Artykuły, referaty, szkice projektowanych prac w porządku alfabetycznym. Cz.1. Nry 48-50.
 92. PL_1032_1_015 Artykuły własne J.P.Dekowskiego. Cz. 5.Artykuły, referaty, szkice projektowanych prac w porządku alfabetycznym. Cz.1. Nry 39-47.
 93. PL_1032_1_014 Artykuły własne J.P.Dekowskiego. Cz. 4.Artykuły, referaty, szkice projektowanych prac w porządku alfabetycznym. Cz.1. Nry 32-38.
 94. PL_1032_1_013 Artykuły własne J.P.Dekowskiego. Cz. 3.Artykuły, referaty, szkice projektowanych prac w porządku alfabetycznym. Cz.1. Nry 25-31.
 95. PL_1032_1_012 Artykuły własne J.P.Dekowskiego. Cz. 2.Artykuły, referaty, szkice projektowanych prac w porządku alfabetycznym. Cz.1. Nry 13-24.
 96. PL_1032_1_011 Artykuły własne J.P.Dekowskiego. Cz. 1.Artykuły, referaty, szkice projektowanych prac w porządku alfabetycznym. Cz.1. Nry 1-12.
 97. PL_1032_1_010 "Pożywienie w zróżnicowaniu regionalnym",Rekopis projektowanej pracy..
 98. PL_1032_1_009 "Folklor ziemi łęczyckiej"Maszynopis i rękopis książki.
 99. PL_1032_1_008 "Obrzędowość rodzinna w środkowej Polsce"Rękopis projektowanej pracy.
 100. PL_1032_1_007 "Opowieści sieradzkie" Rękopis pracy J.P.Dekowskiego "Opowieści sieradzkie"
 101. PL_1032_1_006 Materiały dot. pracy doktorskiej J.P. Dekowskiego. M.in.: fotografie, ilustracje, autoreferat, materiały warsztatowe do pracy doktorskiej.
 102. PL_1032_1_005,Pożywienie chłopów łowickich (1880-1939). Praca doktorska Jana Piotra Dekowskiego. Maszynopis pracy doktorskiej J.P. Dekowskiego, napisanej pod kierunkiem prof. K. Zawistowicz-Adamskiej w Uniwersytecie Łódzkim.
 103. PL_1032_1_004 Papiery rodziny Ostrowskich z Ujazdu. Korespondencja oraz materiały różne dotyczące rodziny Ostrowskich z Ujazdu. Papiery rodziny Ostrowskich z Ujazdu. Korespondencja do następujących: Ostrowska Józefa z Morskich do [Tadeusza Rozwadowskiego] 1810 -1811 (4), na niektórych stronach dopi.
 104. PL_1032_1_003 Korespondencja J.P. Dekowskiego. Korespondencja od J.P. Dekowskiego do następujących.
 105. PL_1032_1_002 Korespondencja J.P. Dekowskiego.Korespondencja do J.P.Dekowskiego. Litery: M-Z.
 106. PL_1032_1_001 Korespondencja J.P. Dekowskiego. Listy do J.P. Dekowskiego. Litery: A-K. Uwaga: niektóre listy adresowane do Bronisławy Dekowskiej.